Foto: Inger Emilie Solheim

Foto: Inger Emilie Solheim

Hallo fra Hakapik 

Jeg er Hilde Sørstrøm, frilans kunstkritiker og kunstskribent. Hakapik er mitt nettsted. 

Jeg er særlig opptatt av å utforske kunstfeltet i nordområdene - hovedsakelig Nord-Norge og Tromsø hvor jeg bor. Hakapik.no inneholder både kritiske refleksjoner i form av anmeldelser, intervjuer og visuelle innslag. Jeg inviterer også andre kritikere til å bidra med anmeldelser fra det sirkumpoalre nord. Les mer om bakgrunnen for Hakapik.no her.  

I tillegg til min egen plattform, skriver jeg også jevnlig for Billedkunst og SeKunstMagasin. Jeg har mastergrad i kunstvitenskap fra UiT Norges Arktiske Universitet og mastergrad i Preventive Conservation fra Northumbria University.

Stor takk til Norsk kulturfond for porsjektstøtte og til Tekstbyrået og Troms Fylkeskommune for godt samarbeid.

 

 

 

 

Intens kroppsvisitering

Intens kroppsvisitering

Anmeldelse av utstillingen Survey - Tor Jørgen van Eijk, Tromsø Kunstforening, 15. juni - 02. september 2018

Skrevet av Hilde Sørstrøm

Fra Tranquil in RGB (2014), digital video, av Tor Jørgen van Eijk. Foto: Hilde Sørstrøm

Lydbølgene skyller inn over meg og river i organene mine mens jeg beveger meg gjennom Tromsø kunstforening. Det varierer mellom pulserende banking, gjennomtrengende summing, intens susing og innimellom noe som minner om fuglekvitter. Den elektroniske støyen, som jeg vil kalle det, kommer fra fire forskjellige analoge og digitale videoverk som stilles ut i det som er kunstner Tor Jørgen van Eijk sin første institusjonelle soloutstilling. 

I de forskjellige utstillingsrommene møter jeg også en annen intens støy. I repetetive bevegelser flerrer flimrende bilder over skjermene. Det er sterke farger, tidvis med psykedeliske mønster og tidvis som figurative grafiske motiver. Motstanden fra bildene og lyden er såpass tung at det kjennes som om jeg er i ferd med å drukne i lyd og bilde. Jeg holder ikke ut særlig lenge og beveger meg ganske raskt gjennom de fleste rommene. 

Et verk som skiller seg sterkt ut er det digitale videoverket Fift Loop. Plassert i et eget rom, og merket med 16 års aldersgrense, vises voldelige og pornografiske scener - dog i en relativt abstrahert fremstilling hvor det hovedsakelig er de repetitive rytmiske bevegelsene som er i fokus. Pornografien som kunstnerisk virkemiddel kan selvsagt frembringe moralske - og viktige - spørsmål om kjønn, objektivisering og undertrykkelse. Ikke minst når det er vold involvert. Men i lys av de andre videoverkene i Tor Jørgen van Eijks kunstpraksis løftes tematikken til et estetisk nivå. For sammen viser de forskjellige lyd- og videoverkene hvordan det figurative og det abstrakte kan trigge den samme kroppslige opplevelsen. De viser at det er det samme jeg møter i de forskjellige verkene. Det er bevegelse, farger, lys og lyd. Men hva er det som skjer når disse egenskapene trenger inn i meg (eller var de der allerede?) og danner sanselige opplevelser som intenst ubehag? Og videre, hva er det egentlig som skjer i møte med et kunstverk - eller for den saks skyld andre deler av omgivelsene våre? Det er mange mulige innfallsvinkler til denne utstillingen (som video- og lydkunstens historiske utvikling eller den allerede nevnte pornografien som kunstnerisk virkemiddel), men vandrende rundt i Tromsø Kunstforening blir Survey, for meg, først og fremst en verdifull - om enn ubehagelig - opplevelse fordi den fungerer som et eneste stort gravende spørsmål om hva det vil si å kjenne noe på kroppen.

Fra innsiden

Fra innsiden

Sprittusj og spraymaling i midnattsol

Sprittusj og spraymaling i midnattsol